Privacy verklaring en algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

Peter Eyckerman, Leugenberg 147, 2180 Ekeren, België. Eenmanszaak.
spoorzoeker@petereyckerman.be | +32 484 15 69 87 | BTW BE0836578973

Peter Eyckerman, professioneel genealoog en specialist historische fotografie, verwerkt persoonsgegevens. Je kan op drie niveaus interactie hebben: als bezoeker van deze website, als gebruiker van deze website en als klant.

Als bezoeker van mijn website shop.petereyckerman.be

 • Zoals de meerderheid van de websites gebruik ik Google Analytics om bezoekersgegevens en statistieken te verzamelen. Zo heb ik een idee over bijvoorbeeld het totaal aantal bezoekers, de populairste berichten, het effect op het bezoekersaantal van het geven van een lezing, een vermelding in een tijdschrift of op een andere website, …
  Ik ben niet geïnteresseerd in uw persoonlijke traject op mijn website, alleen in anonieme bezoekstatistieken. Daarom heb ik alle mogelijkheden en instellingen benut om Google Analytics in die zin in te stellen en uw privacy te respecteren:
  • Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • Het IP-adres dat uw computer identificeert op internet wordt anoniem gemaakt
  • Er worden geen UserID’s gebruikt om uw surfgedrag over verschillende sessies of websites te volgen
  • Gegevens delen met Google is uitgezet, dus ook Google mag uw, sowieso al anonieme, bezoeken van mijn website niet gebruiken
  • Er worden geen andere Google diensten gelinkt aan de Google Analytics cookies.
  • Google is gevestigd in de USA, de gegevens worden dus in een niet-Europees land opgeslagen. Dit is toegestaan omdat Google gecertificeerd is voor het EU-US Privacy Shield
 • Deze website gebruikt cookies:
  • functionele cookies voor de goede werking en de gebruiksvriendelijkheid van de website.
  • analytische cookies: Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
  • sociale cookies: Pinterest, Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter kunnen eventueel cookies plaatsen om u toe te laten gemakkelijk artikels te delen via deze sociale netwerken.
  • advertentiecookies: er worden geen advertentiecookies geplaatst.

Als gebruiker van mijn website shop.petereyckerman.be

 • De website spoorzoeker.petereyckerman.be verwerkt je persoonlijke gegevens (naam en emailadres) voor beoordelingen op producten en inschrijvingen op nieuwsbrieven
 • Als je een klantenaccount hebt en je bent ingelogd, dan worden de gegevens van die account gebruikt.
 • Als je een beoordeling plaatst op een product geef je een naam en emailadres op. Om spam en ongewenste reacties te beperken laat ik geen anonieme reacties toe. Je IP-adres  en de browser gebruikersagent string wordt gebruikt door een automatische dienst om spam opsporing te helpen.
 • Wanneer je inschrijft voor een nieuwsbrief vraag ik een naam, om je persoonlijk te kunnen aanspreken, en een emailadres om de nieuwsbrief naar te sturen.
 • Je naam en emailadres worden nooit gedeeld of doorgegeven aan derden.

Als klant van shop.petereyckerman.be

 • De persoonlijke gegevens die je in het kader van een bestelling geeft (naam, adres, emailadres) zijn noodzakelijk voor het verwerken en versturen van uw bestelling.
 • Je persoonlijke gegevens deel ik nooit met derden. De enige uitzondering zijn de persoonlijke gegevens die wettelijk aan de belastingdiensten moeten worden bezorgd, dat gebeurt via een boekhouder.
 • Ik bewaar je persoonlijke gegevens gedurende de wettelijke termijn voor het aantonen van mijn activiteiten aan de belastingen en de btw, momenteel is dat zeven jaar.

Rechten

 • Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijderen van je persoonsgegevens, toestemmingen kan je altijd weer intrekken. Stuur daarvoor een email naar info@spoorzoeker.be.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsauthoriteit of GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Derden

Voor de uitvoering van mijn dienstverlening schakel ik andere dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.

Nieuwsbrieven

Voor het beheren van maillijsten en verzenden van nieuwsbrieven gebruikt ik MailChimp. Ik heb MailChimp ingesteld om uw privacy te respecteren:

 • Ik heb een verwerkersovereenkomst met MailChimp afgesloten
 • Ik heb aangegeven dat MailChimp geen gegevens van mijn abonnees of nieuwsbriefcampagnes mag gebruiken
 • MailChimp is gevestigd in de USA, de gegevens worden dus in een niet-Europees land opgeslagen. Dit is toegestaan omdat MailChimp gecertificeerd is voor het EU-US Privacy Shield
 • In elke nieuwsbrief staat een link om uit te schrijven en om je gegevens aan te passen. Je kan zo’n verzoek ook rechtstreeks sturen naar info@petereyckerman.be
 • Je gegevens worden bewaard zolang je niet uitgeschreven bent

Beveiliging

Voor beveiliging van de website tegen hackers en bescherming tegen spam-reacties wordt je IP-adres automatisch doorgegeven en gecontroleerd door gespecialiseerde diensten.

Webserver

De gegevens van websitebezoekers en -gebruikers worden in Nederland opgeslagen omdat de webserver in Nederland staat. Ik heb daartoe een verwerkersovereenkomst afgesloten met de hosting provider.

Backup

Ik maak gebruik van clouddiensten voor backups.

Ekeren, 30-9-2018.


Algemene voorwaarden

Peter Eyckerman, Leugenberg 147, 2180 Ekeren, België. Eenmanszaak.
spoorzoeker@petereyckerman.be | +32 484 15 69 87 | BTW BE0836578973

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Peter Eyckerman, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze
e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Peter Eyckerman moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Peter Eyckerman aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Peter Eyckerman niet. Peter Eyckerman is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Peter Eyckerman is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Peter Eyckerman. Peter Eyckerman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn winkelwagen. Daarna klikt de Klant door naar ‘Afrekenen’ waar een overzicht van de winkelwagen wordt getoond en de factuurgegevens van de klant worden opgevraagd. Inloggen of registreren met een klantenprofiel is optioneel.
De klant kiest de verzendingsoptie en betaaloptie, accepteert de Algemene Voorwaarden en plaatst de bestelling. Daarmee wordt het verkoopcontract gesloten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE37 7310 1815 4028
 • via SOFORT
 • via iDeal

Peter Eyckerman is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Digitale producten en diensten besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen.

Goederen besteld via deze webwinkel worden enkel in België en Nederland geleverd, tenzij anders afgesproken met de Klant.

De levering van digitale producten gebeurt door download.

De levering van diensten gebeurt via email tenzij anders afgesproken met de Klant.

De levering van goederen gebeurt via Bpost of een andere gepaste verzendingsdienst. Hiervoor zijn verzendkosten verschuldigd zoals bepaald door de verzendingsdienst. Peter Eyckerman is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Peter Eyckerman.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Peter Eyckerman was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Peter Eyckerman.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Peter Eyckerman te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Peter Eyckerman.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst;

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.;

c) voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.;

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt..

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Peter Eyckerman, Leugenberg 147, 2180 Ekeren, België. spoorzoeker@petereyckerman.be, +32 484 15 69 87 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (zie bijlage 1) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Peter Eyckerman heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Peter Eyckerman, Leugenberg 147, 2180 Ekeren, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Peter Eyckerman zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Peter Eyckerman alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Peter Eyckerman op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Peter Eyckerman wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Peter Eyckerman geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Peter Eyckerman betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Peter Eyckerman geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
• de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
• overeenkomsten waarbij de Klant Peter Eyckerman specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
• de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
• de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
• de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Peter Eyckerman klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Peter Eyckerman.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Peter Eyckerman zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Bij diensten, waar in de beschrijving in de webwinkel een commerciële garantie is opgenomen, dient de Klant binnen 7 dagen na ontvangst van het resultaat Peter Eyckerman in te lichten als hij van die garantie gebruik wenst te maken.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Peter Eyckerman is bereikbaar
– op het telefoonnummer +32 484 15 69 87,
– via e-mail op spoorzoeker@petereyckerman.be
– per post op het volgende adres Leugenberg 147, 2180 Ekeren, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Peter Eyckerman beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Peter Eyckerman zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Peter Eyckerman respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Zie de Privacyverklaring voor meer details.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Zie de Privacyverklaring voor meer details.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Peter Eyckerman om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Peter Eyckerman. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot de 
Belgische Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting).

Ekeren, 30-9-2018.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan
Peter Eyckerman
Leugenberg 147
2180 Ekeren
België
spoorzoeker@petereyckerman.be
+32 484 15 69 87

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.